Početna
Upravni odbor

Članovi Upravnog odbora Udruženja

Pilipović Stevan, predsednik

- akademik, redovni profesor
Departman za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu


Đorđević Dragan, potpredsednik

- redovni profesor
Departman za matematiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Nišu


Matelјević Miodrag, potpredsednik

- redovni profesor
Katedra za realnu i kompleksnu analizu
Matematički fakultet
Univerzitet u Beogradu


Nedelјkov Marko, potpredsednik

- redovni profesor
Katedra Analiza, verovatnoća i diferencijalne jednačine
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Novom Sadu


Ognjanović Zoran, potpredsednik

- Research Professor
Mathematical Institute SANU


Dolićanin Ćemal, član

- redovni profesor
Državni Univerzitet u Novom Pazaru


Marković Zoran, član

(zadužen za saradnju sa inostranstvom)Stanić Marija, član

- vanredni profesor
Institut za matematiku i informatiku
Prirodno-matematički fakultet
Univerzitet u Kragujevcu

Predsednik Skupštine SNMD odbor

Profesor Name
Milovanović Gradimir

Zastupnici SNMD

Profesor Name
Đorđević Dragan
Profesor Name
Nataša Krejić