Početna

Dobrodošli na sajt Srpskog naučnog matematičkog društva

UDRUŽENJE GRAĐANA SRPSKO NAUČNO MATEMATIČKO DRUŠTVO je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja matematike kao naučne discipline.


Naziv Udruženja je: SRPSKO NAUČNO MATEMATIČKO DRUŠTVO SNMD

Naziv Udruženja na engleskom jeziku: SERBIAN MATHEMATICAL SCIENCES ASSOCIATION


Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito

  • prikuplja i obrađuje naučnu i potrebnu stručnu literaturu
  • organizuje, samo ili u zajednici sa drugim udruženjima, ustanovama ili jedinicama lokalne samouprave, naučne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike skupova.
  • objavljuje knjige i druge publikacije relavantne za razvoj matematike kao naučne discipline.
  • sarađuje sa univerzitetima i naučnim institutima, kao i sa udruženjima matematičara u svetu i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave naučnom delatnošću.

Upravni odbor

Stevan Pilipović
Pilipović Stevan

- predsednik -

Profesor Name
Đorđević Dragan

- potpredsednik -

Miodrag Mateljević
Mateljević Miodrag

- potpredsednik -

Profesor Name
Nedeljkov Marko

- potpredsednik -

Zoran Ognjanović
Ognjanović Zoran

- potpredsednik -

Ćemal B. Dolićanin
Dolićanin Ćemal

- član -

Zoran Marković
Marković Zoran

- član -

Gradimir V. Milovanović
Milovanović Gradimir

- član -

Stanić Marija

- član -