Početna
O društvu

Ciljevi udruženja


 • podizanje nivoa matematičkih istraživanja u Srbiji
 • usmeravanje istraživanja ka modernim matematičkim oblastima
 • saradnja sa srpskim matematičarima u inostaranstvu i povezivanje kroz zajednički naučni rad
 • priprema i oraganizacija učešća na međunarodnim projektima
 • podsticanje aplikativnih projekata i saradnja sa privredom
 • strukturno povezaivanje naučnika i naučnih institucija sa ciljem organizovanja zajedničkih projekata u zemlji
 • podsticanje mobilnosti istraživača iz različitih centara u zemlji i mobilnosti sa svetskim matematičkim centrima
 • rad na podizanju kvaliteta zajedničkih doktorskih studija iz matematike
 • povezivanje sa svetskim i regionalnim matematičkim organizacijama
 • podizanje nivoa istraživanja kroz permanentni rad na uspostavljanju naučnih kriterijuma za vrednovanje naučnog rada
 • podizanje nivoa naučnih časopisa kroz podsticanje saradnje među redakcijama
 • formiranje baze podataka matematičara u Srbiji
 • ostvarivanja kontakta sa medijima