Početna
Članovi

Članovi SNMD

 • , ,
 • Branimir Šešelja, Prof. Dr, DMI, Univerzitet u Novom Sadu
 • Aleksandar Aksentijević, asistent, Prirodno-matematički fakultet, Kragujevac
 • Aleksandar Nastić, Docent Dr, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Aleksandar Rakićević, M.Sc, Fakultet organizacionih nauka
 • Andreja Tepavcević, Prof. Dr, DMI, Univerzitet u Novom Sadu
 • Anika Njamcul, msc, Departman za matematiku i informatiku, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
 • Anna Slivková, Istraživač saradnik, DMI, Univerzitet u Novom SAdu
 • Arpad Takači, Profesor, PMF Novi Sad, Departman za matematiku i informatiku
 • Biljana Popović, Dr, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Nišu
 • Bogdan Pirković, Asistent, Institut za matematiku i infrmatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
 • Bojana Borovićanin, Docent, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
 • Boriša Kuzeljević, istraživač saradnik, Matematički institut SANU
 • Ćemal Dolićanin, Profesor, Državni univerzitet u Novom Pazaru
 • Dalibor Danilović, student, Matematički fakultet Beograd
 • Danijela Milenković, M.Sc., Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Danijele Rajter Ćirić, Pof dr, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
 • Darko Kocev, dr, Tehnički Fakultet u Boru, Univerzitet u Beogradu
 • Diana Dolićanin Đekić, docent, Kosovska Mitrovica
 • Djurdjica Takači, Profesor, PMF Novi Sad, Departman za matematiku i informatiku
 • Dora Seleši, Pofesor, PMF Novi Sad, Departman za matematiku i informatiku
 • Dragan Djordjević, redovni profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Dragan Jočić, Doktor nauka, Matematički institut SANU
 • Dragan Rakić, asistent, Univerzitet u Nišu, Mašinski fakultet
 • Dragana Draskovic, Msc, Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin"
 • Dragoš Cvetković, Akademik, MI SANU
 • Dusan Jakovetic, Dr., Biosens institut, Univerzitet u Novom Sadu
 • Dusan Rakic, docent, Tehnoloski fakultet, Novi Sad
 • Dusanka Perisic, Profesor, DMI, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
 • Dženis Pučić, docent, Državni Univerzitet u Novom Pazaru
 • Đorđe Herceg, dr, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Đorđe Vučković, asistent, FTN, Univerzitet u Novom Sadu
 • Gospava Đorđević, Redovni profesor, Univerzitet u Nišu, Tehnološki fakultet u Leskovcu
 • Gradimir Milovanović, Akademik, MI SANU
 • Hajnalka Peić, dr, Građevinski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu
 • Helena Zarin, dr, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematicki fakultet
 • Hranislav Milošević, Dr, PMF Kosovska Mitrovica
 • Ilja Gogić, Dr., PMF-Matematički odsjek, Sveučilište u Zagrebu
 • Ivan Stanković, Magistar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Ivana Djolović, vanredni profesor, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
 • Ivana Radojević, asistent, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
 • Ivana Vojnović, Asistent, Departman za matematiku i informatiku
 • Jasmina Djordjevic, Docent, Prirodno matematički fakultet u Nišu
 • Jelena Aleksic, doktor nauka, DMI PMF Univerzitet u Novom Sadu
 • Jelena Ignjatović, Vanredni profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Jelena Manojlović, redovni profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Jelena Stojanov, docent, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "M. Pupin""
 • Jelena Vujaković, dr, Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet-Kosovska Mitrovica
 • Jovanka Pantović, doktor nauka, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Katarina Vla Panić, istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Katica R. (Stevanović) Hedrih, Redovni profesor, Matematički institut SANU i Mašinski fakultet Univerziteta u Nišu
 • Kristina Ago Balog, msc, DMI, PMF, Novi Sad
 • Kristina Vušković, Professor of Algorithms and Combinatorics, School of Computing, University of Leeds
 • Ljiljana Gajic, doktor nauka, PMF Novi Sad, Departman za matematiku i informatiku
 • Ljiljana Petrovic, redovni profesor, Ekonomski fakultet, Beograd
 • Ljiljana Teofanov, dr, Fakultet tehničkih nauka
 • Maja Jolić, msc, DMI, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
 • Marija Krstic, docent, Prirodno-matematicki fakultet u Nisu
 • Marija Milošević, Docent, Prirodno-matematički fakultet u Nišu
 • Marija Stanić, Profesor, PMF Kragujevac
 • Marija Stanić, Profesor, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet
 • Marko Nedeljkov, Prof. Dr, DMI, Univerzitet u Novom Sadu
 • Martin Ljubenović, istraživač pripravnik, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Mića Stanković, Doktor matematičkih nauka, Prirodno matematički fakultet, Niš
 • Mila Stojaković, profesor, Univerzitet u Novom Sadu, FTN
 • Milan Božić, Vanredni profesor, MF, Univerzitet u Beogradu
 • Milan Zlatanovic, Docent, Prirodno Matematicki fakultet u Nisu
 • Milana Čolić, Asistent, DMI, Univerzitet u Novom Sadu
 • Milena Kresoja, Doktor matematičkih nauka, Prirodno matematički fakultet u Novom Sadu
 • Milica Kolundžija, Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Milica Žigić, dr, DMI, PMF, Novi Sad
 • Miljana Jovanović, redovni profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Miloš Cvetković, istraživač pripravnik, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Miloš Japundžić, mr, predavač, Visoka poslovna škola
 • miloš Kurilić, profesor, Univeryitet u Novom Sadu, PMF, DMI
 • Miloš Kurilić, profesor, Univerzitet u Novom Sadu, PMF, DMI
 • Miloš Laban, redovni profesor, Matematički institut SANU
 • Miodrag Djordjević, asistent, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Miodrag Mateljevic, Dopisni clan SANU, MF Beograd
 • Miodrag Petković, Profesor, Elektronski fakultet u Nišu
 • Miodrag Rašković, Naučni savetnik, MI SANU
 • Miodrag Živković, Profesor, MF, Univerzitet u Beogradu
 • Mirjana Brdar, dipl. matematičar, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Mirjana Dmitrovic, Msc, Tehnicki fakultet "Mihajlo Pupin"
 • Mirjana Vuković, redovni profesor, dopisni član ANU BiH, ANU BiH
 • Miroslav Ćirić, redovni profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Miroslav Ristić, Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Nišu
 • Nataša Krejić, redovni profesor, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad
 • Nataša Krklec Jerinkić, Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Nataša Sladoje, doktor nauka, vanredni profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Nenad Morača, assistant, MDMI, PMF Univerzitet u Novom Sadu
 • Nenad Savic, Saradnik u nastavi, FTN, Novi Sad
 • Nenad Teofanov, dr, Univerzitet u Novom Sadu, PMF
 • Nenad Vesić, doktor nauka, matematičke nauke, Prirodno-matematički fakultet Niš
 • Nevena Dugandžija, Msc, Prirodno - matematički fakultet
 • Nevena Pušić, redovni profesor, Departman za matematiku i informatiku, PMF Univerziteta u Novom Sadu
 • Pavle Blagojević, Naučni savetnik, MI SANU
 • Petar Markovic, Vanredni profesor, DMI, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
 • Predrag Rajković, dr, Mašinski fakultet u Nišu
 • Predrag Stanimirović, redovni profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Predrag Tanović, Naučni savetnik, MI SANU
 • Rozalia Madarasz, dr, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
 • Samir Zahirović, msc, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Sanja Konjik, Docent, Departman za matematiku i informatiku, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
 • Sanja Rapajić, Prof. dr, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu
 • Sanja Ružičić, asistent, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
 • Silvia Gilezan, Profesor, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Siniša Crvenković, Profesor, PMF Novi Sad, Departman za matematiku i informatiku
 • Slađan Dimitrijević, istraživač - saradnik, PMF, Departman za matematiku i informatiku, Novi Sad
 • Slađana Dimitrijević, Docent, Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet
 • Smiljana Jakšić, assistant, Šumarski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Snežana Gordić, istraživač, PMF Novi Sad, Departman za matematiku i informatiku
 • Snežana Živković Zlatanović, profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Stefan Hačko, Master matematičar, PMF Novi Sad
 • Stevan Pilipović, akademik, PMF Novi Sad, Departman a matematiku i informatiku
 • Suzana Aleksić, Docent, Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
 • Svetlana Jankovic, redovni profesor, Prirodnomatematicki fakultet, Nis
 • Tatjana Bajić, Predavač, magistar matematičkih nauka, Visoka škola strukovnih studija za vaspitače - Šabac
 • Tatjana Dosenovic, Vanredni profesor, Tehnoloski fakultet, Novi Sad
 • Tatjana Tomović, Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu
 • Tijana Levajkovic, docent, Saobraćajni fakultet
 • Tijana Stojančević, Saradnik u nastavi, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
 • Vesna Manojlovic, dr, Matematicki institut SANU, FON Univerzitet u Beogradu
 • Vladimir Dragović, Naučni savetnik, MI SANU
 • Vladimir Rakočević, redovni profesor, Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet
 • Vuk Vujović, Student na doktorskim studijama Matematike, Prirodno - matematički fakultet Univerziteta u Nišu
 • Zagorka Lozanov Crvenkovic, profesor, Departman za matematiku i informatiku, PMF
 • Zoran Marković, Naučni savetnik, MI SANU
 • Zoran Ognjanović, dr, Matematički institut SANU
 • Zoran Petrić, dr, Matematički institut SANU
 • Zoran Rakic, Profesor, MF, Univerzitet u Beogradu
 • Zorana Lužanin, redovni profesor, PMF Novi Sad
 • Zoranka Desnica, istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • Zorica Milovanović Jeknić, Doktor matematičkih nauka, Fakultet za graditeljski menadžment, Univerzitet Union-Nikola Tesla
 • Драгана Ваљаревић, Доцент, Природно-математички факултет, Косовска Митровица
 • Марко Ђикић, Асистент, Природно - математички факултет, Ниш
 • Милан Мићуновић, професор у пензији, Факултет техничких наука, Крагујевац
 • Михаило Крстић, Мастер математичар, Математички факултет Београд
 • Небојша Динчић, др, Природно-математички факултет, Ниш
 • Ненад Стојановић, асистент, Универзитет у Крагујевцу, Природно-математички факултет
 • Радица Бојичић, Доктор математичких наука, Економски факултет Универзитета у Приштони
 • Радослав Божић, Др, Гимназија "Светозар Марковић"